การขับเคลื่อนโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy) ขอความร่วมมือให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้

 

1.ลงทะเบียน, ปักหมุด และตอบแบบสำรวจ ผ่านเว็บไซต์ https://citizen.info.go.th/ ภายใน 31 พ.ค.61

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

2.รายงานผลดำเนินการ ตามข้อที่ 1 ผ่านระบบ https://goo.gl/forms/3Y8BMk8wU1gvmAX22 ภายใน 7 มิ.ย. 61

2.1 ตรวจสอบผลการงานงาน https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OrmCwCgjv8Y6vPPEQ6TbJZhmO2lt7cM1aufipflM6bU/edit?usp=sharing

Attachments:
Download this file (ว1758.pdf)ว1758.pdf[ ]38 kB

***รายงานเฉพาะ ร.ร.ขนาดเล็กปีการศึกษา 2561 ที่เปิดสอนอนุบาล เท่านั้น***

ให้ร.ร.ขนาดเล็กปีการศึกษา 2561 ที่เปิดสอนอนุบาล รายงานข้อมูลความต้องการอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ NEW DLTV ระดับชั้น อนุบาล 2 และ 3 ภายในวันที่ 23 พ.ค. 2561 ก่อนเวลา 24.00 น.

>>> คลิกรายงานข้อมูลที่นี้

 

รายงานจำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

https://goo.gl/forms/WbN6OKlTfBssjygk2

-รายงานแหล่งที่มาของข้อสอบที่สถานศึกษานำมาใช้ในการสอบปลายปี 2560

https://goo.gl/forms/my0IEcdUsA4hSW6s1