ขอให้โรงเรียนในสังกัดทำการบันทึกข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการใช้งานอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง Router ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  16 มีนาคม 2561

==>คลิกรายงายข้อมูล

Attachments:
Download this file (ว835 (1).pdf)ว835 (1).pdf[ ]3221 kB

รายงานการอ่านการเขียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คร้งที่ 4 ==> คลิกเลย!!!