***รายงานเฉพาะ ร.ร.ขนาดเล็กปีการศึกษา 2561 ที่เปิดสอนอนุบาล เท่านั้น***

ให้ร.ร.ขนาดเล็กปีการศึกษา 2561 ที่เปิดสอนอนุบาล รายงานข้อมูลความต้องการอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ NEW DLTV ระดับชั้น อนุบาล 2 และ 3 ภายในวันที่ 23 พ.ค. 2561 ก่อนเวลา 24.00 น.

>>> คลิกรายงานข้อมูลที่นี้

ขอให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามที่โรงเรียนได้บันทึกไปแล้วนั้น ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.techno.bopp.go.th/schnet60 ภายในวันที่ 24 เมษายน 2561 เพื่อ สพฐ. จะนำข้อมูลไปใช้ในการประมาณการและจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนต่อไป

Attachments:
Download this file (ว1330.pdf)ว1330.pdf[ ]350 kB

 

รายงานจำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

https://goo.gl/forms/WbN6OKlTfBssjygk2

-รายงานแหล่งที่มาของข้อสอบที่สถานศึกษานำมาใช้ในการสอบปลายปี 2560

https://goo.gl/forms/my0IEcdUsA4hSW6s1