สถานะการยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจำปีการศึกษา 2560/1
ในระบบ DMC 2560  ของโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
หมายหตุ
1. สำรวจข้อมูล ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2560 เวลา 16.00 น.
2. ขอให้ รร. ทำการยืนยันข้อมูลภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 ก่อนเวลา 12.00 น. หากไม่แล้วเสร็จจะส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณรายหัวประจำปีการศึกษา 2560/1
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายถาวร กุลวงษ์ Tel: 099-4541994 , ID Line 4421206