ขอแจ้งให้โรงเรียน เร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ M-OBEC, ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างต่างๆ ทั้งในงบประมาณ และนอกงบประมาณที่มีอยู่ในโรงเรียน (ใช้ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561) และข้อมูลตามแบบสอบถามการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) (ใช้ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และขอความร่วมมือโรงเรียนยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

>> รายงานข้อมุล http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3102

Attachments:
Download this file (ปฏิทิน.pdf)ปฏิทิน.pdf[ ]572 kB
Download this file (ว2026.pdf)ว2026.pdf[ ]581 kB