เอกสารวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 5/2560

logoOBECเอกสารระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2560 และรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2560

เอกสารวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2560

เอกสารวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2560