เอกสารการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่2/2561

logoOBECระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  วันที่ ๒๔ ม.ค.๖๑

logoOBECเอกสารระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2560 และรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2560

เอกสารวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 5/2560

เอกสารวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2560