209585 209583

209582 209586

209587 209590

 209589 209588

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้พบปะครูธุรการโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการบริหารจัดการสำนักงานด้วยระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ Area Management Support System (AMSS++)งานรับ-ส่งหนังสือราชการ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนในสังกัด โดยมี นายชรินทร์ เรืองประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่ง 4 คน ที่พิชิต 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ O-NET ปี 2559

Dekkeng4

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2560 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งได้พบปะ ชี้แจงข้อราชการและร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ได้มอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนที่เข้าประกวดคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Pratice) ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

S 9216032 Small S 9216033 Small 

S 9216034 Small S 9216035 Small

S 9216036 Small S 9216037 Small

เมื่อวันที่ 21มีค.2560 สพป.บุรีรัมย์2 จัดประชุมสัมนาการสร้างอุดมการณ์เทอดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไทยให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 270 คน เพื่อให้ความสำคัญในวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยในการขยายผลแก่ครูและนักเรียน ให้มีความรักสามัคคี รักหวงแหนประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากนายหมวดเอกธารณา คชเสนี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
26002 26020

2601126018

 

 

749700 Small 749698 Small

749699 Small 749704 Small

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2559 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสำนักงานร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ฟังเทศน์ เจริญพระพุทธมนต์ และมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคคลากร ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์