5314257739636 Small 5314253039973 Small

5314253376749 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น.—16.30 น. บุคลากรครอบครัว สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ร่วมกันออกกำลังกายด้วยกิจกรรม เต้นแอโรบิคแดนซ์ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ทุกวันพุธ ข้าราชการควรออกกำลังกายเพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรง ณ ห้องประชุม สพป.บร.2

2 139316 Small

11377 Small S 3301533 Small

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.59 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ศน. เยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและตัวแทนนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หนองคาย-บึงกาฬ) ครั้งที่ 66 และช่วงเย็น เวลา 17.00 น. ได้ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน "ออนซอนงานศิลป์ถิ่นอีสาน หนองคาย บึงกาฬ สู่มาตรฐานงานอาชีพ" ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด

714313 Small 714450 Small

37749 Small 714449 Small

วันที่ 29 พ.ย. 2559 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ เป็นผู้บรรยาย สำหรับวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำทางวิชาการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นต้นแบบ และเพื่อสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบต่อนโยบายเป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษา อีกทั้ง ได้มีกิจกรรมการนำเสนอผลงาน Best Practice ( 5 รร. 5 อำเภอในสังกัด) ได้แก่ 1.รร.วัดบ้านเมืองโพธิ์   2.รร.วัดบ้านจอม 3.รร.บ้านปราสาท 4.รร.บ้านกระสัง 5.รร.บ้านโคกกะชาย ซึ่งมีผู้เข้ารับการประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2, ผอ.รร., ผอ.กลุ่ม, ศน. และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน รวม 270 คน ณ ห้องประชุม รร.เมืองตลุงพิทยาสรรย์ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 

วันที่ 29 พ.ย. 2559 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ เป็นผู้บรรยาย สำหรับวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำทางวิชาการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นต้นแบบ และเพื่อสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบต่อนโยบายเป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษา อีกทั้ง ได้มีกิจกรรมการนำเสนอผลงาน Best Practice ( 5 รร. 5 อำเภอในสังกัด) ได้แก่ 1.รร.วัดบ้านเมืองโพธิ์   2.รร.วัดบ้านจอม 3.รร.บ้านปราสาท 4.รร.บ้านกระสัง 5.รร.บ้านโคกกะชาย ซึ่งมีผู้เข้ารับการประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2, ผอ.รร., ผอ.กลุ่ม, ศน. และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน รวม 270 คน ณ ห้องประชุม รร.เมืองตลุงพิทยาสรรย์ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 

715409 Small 715410 Small

715666 Small 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 มอบนโยบายพบปะเพื่อนครูและรับข้อตกลง MOU พัฒนาคุณภาพการศึกษา อ.ประโคนชัย จำนวน 78 รร. รวม 1,076 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและหลอมใจสู่เป้าหมายเดียวกัน ณ ห้องประชุม รร.เมืองตลุงพิทยาสรรย์ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา นักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กระสัง 5 เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายของนักเรียนให้แข็งแรงและสมบูรณ์ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬาปฏิบัติตามกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ณ. รร.บ้านลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

711032 Small 711033 Small

711031 Small 711035 Small