นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนทุกคน จึงได้ดำเนินโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกหัดให้นักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่อประสบเหตุทางน้ำ ตลอดจนรู้จักวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งจะเกิดความปลอดภัยทั้งผู้ประสบเหตุและผู้ที่ให้การช่วยเหลือ และมอบให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว จำนวน 8 รุ่น รุ่นละ 3 วัน รวมจำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2559 ณ สระว่ายน้ำเดอะพูลคลับ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
DSC09549 Small DSC09530 Small

DSC09448 Small DSC09329 Small

DSC09177 Small DSC09112 Small

DSC09096 Small DSC09016 Small

DSC08898 Small DSC08845 Small

DSC08834 Small DSC08667 Small
  

 

 

 

 

  

  

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรท่านผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี
20160412 110639 Custom 20160412 110939 Custom 

20160412 111947 Custom 20160412 110225 Custom

20160412 111341 Custom 20160412 112718 Custom

เมื่อวันที่ 12-13 ก.พ. 2559 นายกิตติ ปาประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ Smart OBEC และ Smart Area (AMSS++) ให้กับบุคลากรในสำนักงาน และครูธุรการโรงเรียนในสังกัด
as1 as2
5 7

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 จ่าสิบเอก ชัยยงค์ จันทร์โสดา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ร่วมต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามโครงการอาหารกลางวันและโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจากกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำโดยนางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี คณะกรรมการวิเคราะห์ฯ เป็นหัวหน้าคณะ โดยออกติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านระกา 2.โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 3. โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง)
image 1 Custom image 5 Custom
image Custom image 2 Custom

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุม รร.อนุบาลกระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายสุพจน์ ชาญประโคน เป็นประธานกรรม และนายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นกรรมการและเลขานุการ

a2 a3
a4 a6