นางภานิชา อินทร์ช้าง

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

 

b2

นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น

รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

b4

นายชรินทร์ เรืองประโคน

รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

b5

นายกำพล กระมล 

รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

b7

นายสมศักดิ์ สุขสำโรง

รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2