logoOBEC

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านประจำเดือนมีนาคม-เมษายน2560 ได้โอนเงินเข้าบัญชี เวลา16.30 น. วันที่ 28 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดที่แนบ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

044-670713

 

 

logoOBEC

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

        ด้วย  กศจ.บุรีรัมย์ ได้ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

logoOBECหนังสือรับรองความประพฤติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) ดังเอกสารแนบ