logoOBEC

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน (ดังแนบ) ทุกแห่ง

Attachments:
Download this file (ว 187.pdf)ว 187.pdf[ ]933 kB

logoOBECด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดทำคำของบประมาณรายการ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ให้กับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมธรรมรักษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

logoOBEC

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

          สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  ขอส่งคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 26  ราย  ที่รายงานตัวเมื่อวันที่ 9  มกราคม  2561  รายละเอียดดังคำสั่งที่แนบ  จึงขอให้ท่านแจ้งผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบและดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Attachments:
Download this file (ว204.PDF)ว204.PDF[ ]853 kB

logoOBECเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีรายชื่อ) ขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำแบบประมาณการรายละเอียดคำเสนอของบประมาณปี 2561  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

logoOBEC

การนิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10003.PDF)Scan10003.PDF[ ]216 kB