logoOBECเชิญประชุม

Attachments:
Download this file (1029.pdf)1029.pdf[ ]478 kB

logoOBECเรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง

ด้วย ก.คศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (ว 1026.PDF)ว 1026.PDF[ ]1023 kB

logoOBEC

บัญชีรายชื่ิอโรงเรียนที่องค์การค้าคุรุสภาได้จัดส่งแบบพิมพ์มาเรียบร้อยแล้ว

logoOBECขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง สร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561

Attachments:
Download this file (1023.pdf)1023.pdf[ ]6625 kB

logoOBEC

เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด 19 แห่ง

         ด้วย สพฐ.จะดำเนินการพัฒนาครูที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  โดยมอบให้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  เป็นหน่วยพัฒนาประจำจังหวัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จึงให้ข้าราชการครูที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน 19  ราย  เข้ารับการพัฒนาในวันที่  17-18  มีนาคม  2561  ณ ห้องประชุมพิมานพรหม  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  พร้อมดาวน์โหลดคู่มือแนวปฏิบัติฯ ไปเข้ารับการพัฒนา รายละเเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (ว 1016.PDF)ว 1016.PDF[ ]233 kB