logoOBEC

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ ประจำปี 2560 รายละเอียดดังแนบ

 

logoOBEC

การโอนเงินค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ขอแจ้งโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณรายการดังกล่าวข้างต้นว่ายังไม่ได้รับการโอนเงินงบประมาณเพิ่มเติมแต่อย่างใด ดังนั้น สิ้นเดือนมีนาคม 2560 พนักงานราชการจะยังไม่ได้รับเงินเดือน  หากได้รับโอนเงินงบประมาณจะดำเนินการเบิกจ่ายให้โดยเร็ว

Attachments:
Download this file (Scan1.PDF)Scan1.PDF[ ]71 kB

logoOBECแจ้งให้โรงเรียนที่มีลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ และครูอัตราจ้าง ตามโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ (โครงการ Sp 2)

Attachments:
Download this file (ประเมินครู Sp2.PDF)ประเมินครู Sp2.PDF[ ]1112 kB

logoOBEC

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  รายงานความหน้าการคัดกรองนักเรียนยากจน ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560 ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ  ให้โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการคัดกรองนักเรียนหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการกรอกข้อมูลการคัดกรองในระบบสารสนเทศให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ก่อนระบบการคัดกรองปิด  เนื่องจากการคัดกรองดังกล่าวมีผลต่อการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560