logoOBECขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.... รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (File.PDF)File.PDF[ ]1623 kB

logoOBEC

แจ้งครูผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) เตรียมรับการนิเทศ ติดตาม       รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan1.PDF)Scan1.PDF[ ]155 kB

logoOBEC

 

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ทุกแห่ง

Attachments:
Download this file (ว 2467.pdf)ว 2467.pdf[ ]792 kB

logoOBECเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข็มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู โดยยึดระบบ TEPE Online

Attachments:
Download this file (TEPE Online 20-7-61.pdf)TEPE Online 20-7-61.pdf[ ]4435 kB

logoOBEC

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

        ด้วยศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  ได้มีการแก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ปี พ.ศ.2561  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้