logoOBEC

แจ้งคณะกรรมการปฏิบัติงานการประเมินความสามารถด้านการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดดังแนบ

logoOBEC

การประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดดังแนบ

 

logoOBEC

รายงานผลการสอบ Pre NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังแนบ

logoOBEC

การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐" รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10001.PDF)Scan10001.PDF[ ]134 kB

บััญชีรายชื่อโรงเรียนที่สั่งซื้อแบบพิมพ์และองค์การค้าคุรุสภาได้จัดส่งแบบพิมพ์มาเรียบร้อยแล้ว