logoOBEC

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แจ้งมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เกี่ยวกับประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2561   ในการนี้ สพป.บร.2 จึงขอแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการตามมติความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

logoOBEC

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินงบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 (70%) จำนวน 230 โรงเรียนในสังกัด วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น. ตามรายละเอียดที่แนบ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

044-670-713

 

Attachments:
Download this file (Report_Detail_001_22112017.pdf)Report_Detail_001_22112017.pdf[ ]252 kB

logoOBEC

การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว

Attachments:
Download this file (3635.pdf)3635.pdf[ ]1066 kB

logoOBEC

เรียน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

              เรื่องการแจ้งแก้ไขงานสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

logoOBEC

การแจ้งเฉลยแบบประเมินการอ่านเขียนชั้น ป.1-ม.3 

เรียน ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทุกเครือข่ายและผู้บริหารในสังกัด ทุกแห่ง

                สพป. บร. 2 จะส่งเฉลยการประเมินการอ่านการเขียนชั้น ป.1-ม.3 ทางช่องทาง e-mail เพราะสพฐ. ไม่อนุญาติให้แจ้งทางเว็บไซต์เนื่องจากมีหลายเขตยังสอบไม่เสร็จ ดังนั้นให้ประธานเครือข่ายหรือผู้ที่ประธานมอบหมายส่งคำขอแบบเฉลยมาที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เขตจะส่งให้ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00น. เป็นต้นไป ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือด้วยดี