logoOBEC

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงาน Innovative School Summit 2018 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan2.PDF)Scan2.PDF[ ]754 kB

logoOBECการสมัครอบรมโครงการการพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Attachments:
Download this file (ว1037.pdf)ว1037.pdf[ ]827 kB

logoOBECเรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง

ด้วย ก.คศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (ว 1026.PDF)ว 1026.PDF[ ]1023 kB

logoOBECเชิญประชุม

Attachments:
Download this file (1029.pdf)1029.pdf[ ]478 kB

logoOBECขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง สร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561

Attachments:
Download this file (1023.pdf)1023.pdf[ ]6625 kB