logoOBECการฝึอบรมลูกเสืออาสา กกต เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

Attachments:
Download this file (ว3893.pdf)ว3893.pdf[ ]99 kB

logoOBECขอเชิญส่งผลงานการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อขอรับรางวัลระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๗ ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (ลงเรื่อสอง.pdf)ลงเรื่อสอง.pdf[ ]11774 kB

logoOBECเรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง

  

ด้วย ศธ. ได้แจ้งว่า  โรงเรียนบ้านโคกสูง ผ่านการคัดกรองเพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จึงขอให้เตรียมการรับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ สำหรับวัน เวลา เข้าประเมินสถานศึกษา สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

logoOBECประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒

เรื่อง การคัดเลือกและคัดกรองข้อมูลเบื้องต้นผลงานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS

Attachments:
Download this file (ลงเรื่องแรก.pdf)ลงเรื่องแรก.pdf[ ]1733 kB

logoOBECสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (ว3919-60.pdf)ว3919-60.pdf[ ]654 kB