logoOBECเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง

สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ให้สถานศึกษาในสังกัดจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระาชกุศลเพื่อถวายพระราชกุกลครบรอบ 1 ปี            วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพตร ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560  รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (IMG.pdf)IMG.pdf[ ]3102 kB

logoOBEC

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสฯ ในสังกัด ทุกแห่ง

ตามที่ สพป.บร.2 จัดโครงงานยกคุณภาพการเรียนการสอน ในวันที่10-11 กันยายน 2560 

โดยให้ผู้อบรมส่งชิ้นงาน 4 ชิ้น ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

Attachments:
Download this file (Scan10003.PDF)Scan10003.PDF[ ]540 kB

logoOBECแจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Attachments:
Download this file (3264.pdf)3264.pdf[ ]107 kB

logoOBECแจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Attachments:
Download this file (3266.pdf)3266.pdf[ ]109 kB

logoOBECสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 อนุญาตให้โรงเรียนเพียงหลวงฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ประจำปี 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (3285-60.pdf)3285-60.pdf[ ]585 kB