logoOBECโครงการเหลียวหน้าแลหลังการประกวดนาฏศิลป์สร้างสรรค์และขับร้องเพลงประจำจังหวัดบุรีรัมย์

Attachments:
Download this file (ว1973.pdf)ว1973.pdf[ ]61 kB

logoOBEC

แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ2560 งบดำเนินงาน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จำนวนเงิน 15,000 บาท

Attachments:
Download this file (2531.PDF)2531.PDF[ ]336 kB

logoOBEC

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ทุกแห่ง

Attachments:
Download this file (ว 1942.pdf)ว 1942.pdf[ ]385 kB

logoOBEC

สพป บร 2 จัดประชุมปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการแนะแนว วันที่ 28 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา  รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10006.PDF)Scan10006.PDF[ ]136 kB

logoOBEC

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ทุกแห่ง

Attachments:
Download this file (ว 1943.pdf)ว 1943.pdf[ ]51 kB