logoOBEC

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน (ดังแนบ)

Attachments:
Download this file (ว790.pdf)ว790.pdf[ ]135 kB

logoOBEC

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอแจ้งเพิ่มเติมในการประชุมครูปฐมวัยเพื่อรับฟังคำชี้แจงประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต2 รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.30 น.  ส่วนโรงเรียน 22 โรงที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและประเมินไปแล้วนั้นไม่ต้องเข้าร่วมประชุม

logoOBECซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)

Attachments:
Download this file (IMG.pdf)IMG.pdf[ ]83 kB

logoOBEC

การปฏิบัติสำหรับการสอบ NT รายละเอียดดังแนบ

logoOBEC

แจ้งอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน เพื่อดำเนินการจัดหาสื่อวัสดุในการพัฒนาการเรียนการสอนและวิชาชีพโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2560 จำนวนเงิน 80,000 บาท รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

Attachments:
Download this file (ว876 28 ก.พ.60.PDF)ว876 28 ก.พ.60.PDF[ ]361 kB