logoOBECร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 - 16.00 น  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านไทรฯ  

รายละเอียด(เดิม)ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (ว1798.pdf)ว1798.pdf[ ]427 kB

logoOBECเรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ  เรื่อง  ขอให้จัดส่งเอกสารค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับจักรยานพระราชทาน

Attachments:
Download this file (bicly.pdf)bicly.pdf[ ]54 kB

logoOBEC

แจ้งขอรับเอกสารแก้ไข รายการสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือน พฤษภาคม 2559

logoOBECแจ้งโรงเรียนรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับหนังสือเรียน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (ว1834.pdf)ว1834.pdf[ ]343 kB

logoOBECขอเชิญคณะทำงานที่มีรายชื่อตามคำสั่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อน รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

Attachments:
Download this file (ว1825.pdf)ว1825.pdf[ ]337 kB