logoOBEC

ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

logoOBEC

แจ้งโรงเรียนมารับเอกสารแก้ไขเบิกค่าประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

logoOBEC

เรียนผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ทุกแห่ง

ขอความร่วมมือให้แจ้งครูชั้น ป.1 ที่จะมาอบรมผลิตสื่อในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2560 ให้ผู้ที่นำโน๊ตบุคมา ให้เอาปลั๊ก สามตา มาในวันอบรมด้วย 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 089-8444985 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือคะ

logoOBECวันเริ่มต้นการปลูกดอกดาวเรือง จังหวัดบุรีรัมย์ (Kick off)

Attachments:
Download this file (2657.pdf)2657.pdf[ ]646 kB

logoOBEC

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการคนบุรีรัมย์ เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan1.PDF)Scan1.PDF[ ]282 kB