logoOBEC

บัญชีรายชื่ิอโรงเรียนที่องค์การค้าคุรุสภาได้จัดส่งแบบพิมพ์มาเรียบร้อยแล้ว

logoOBEC

เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด 19 แห่ง

         ด้วย สพฐ.จะดำเนินการพัฒนาครูที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  โดยมอบให้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  เป็นหน่วยพัฒนาประจำจังหวัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จึงให้ข้าราชการครูที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน 19  ราย  เข้ารับการพัฒนาในวันที่  17-18  มีนาคม  2561  ณ ห้องประชุมพิมานพรหม  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  พร้อมดาวน์โหลดคู่มือแนวปฏิบัติฯ ไปเข้ารับการพัฒนา รายละเเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (ว 1016.PDF)ว 1016.PDF[ ]233 kB

logoOBEC

การขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา

Attachments:
Download this file (1014.pdf)1014.pdf[ ]417 kB

logoOBEC

สพป.บร 2ให้โรงเรียนกรอกแบบสำรวจข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนเรียนรวม ส่งสำนักงานเขตฯภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561 รายละเอียดดังแนบ

logoOBEC

การขอนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา

Attachments:
Download this file (1010.pdf)1010.pdf[ ]390 kB