logoOBECประชาสัมพันธ์การพิจารณาสรรหาเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560

Attachments:
Download this file (ว960.pdf)ว960.pdf[ ]643 kB

logoOBECขอแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบ DMC

รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (ว956.pdf)ว956.pdf[ ]160 kB

logoOBECขอให้โรงเรียนที่ติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำรวจอุปกรณ์ว่ามีการชำรุดเสียหาย

ต้องการซ่อมแซมหรือไม่ รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (ว950.pdf)ว950.pdf[ ]38 kB

logoOBECขยายกำหนดการประมวลผลข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างสังกัด รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (ว954.pdf)ว954.pdf[ ]31 kB

logoOBEC

ด้วย สพฐ.ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ไปใช้ในสถานศึกษา ในแต่ละพื้นที่การศึกษา สพป.บร.2 ได้พิจารณาคัดเลือก ครูโรงเรียนบ้านปังกู และครูโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (941-17-2017.pdf)941-17-2017.pdf[ ]464 kB