logoOBECข้อหารือการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  ดังเอกสารแนบ

logoOBEC

แจ้งบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินของสถานศึกษา"

logoOBEC                                                                                                                                                             ตามที่ สพป.บุรีรัมย์เขต 2 แจ้งให้ทุกโรงเรียนเข้าดูผลสอบ อ่านเขียน ป.1-4 แล้วนั้น บัดนี้ได้แจ้งรหัสเข้าดูผลสอบอ่านออกเขียนได้ ป1-4  ในไลน์ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ 

          สำหรีบโรงเรียนที่ไม่พบรหัสใน juno ประมาณ 30 โรง  เขตกำลังดำเนินการอยู่และจะแจ้งผลให้ทราบในภายหลัง

logoOBEC

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเจริญ  สพป.บุรีรัมย์เขต 2 ขอแจ้งกำหนดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณรรม ให้โรงเรียนดำเนินการดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (1345-27-2017.pdf)1345-27-2017.pdf[ ]611 kB