logoOBECขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้บริหารสัมพันธ์ 5 เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2560

Attachments:
Download this file (ว593.pdf)ว593.pdf[ ]512 kB

logoOBEC

ประกาศรับสมัตรสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560

logoOBEC

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนโครงการสร้างบ้านนำ้ใจ "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

Attachments:
Download this file (ว470-60.pdf)ว470-60.pdf[ ]1990 kB

logoOBEC

สพป.บร2  จะดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง เพื่อให้การดำเนินการสอบมาตรฐานกลางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประชุม รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (hpPDFFebruary-21-2017.pdf)hpPDFFebruary-21-2017.pdf[ ]187 kB
Download this file (คำสั่ง  .doc)คำสั่ง .doc[ ]55 kB

logoOBECสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ขอให้โรงเรียนบ้านโคกสูงมอบหมายให้นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนพร้อมครูที่รับผิดชอบวิชาสหกรณ์เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (586-60.pdf)586-60.pdf[ ]83 kB