logoOBECข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

Attachments:
Download this file (1665.pdf)1665.pdf[ ]364 kB

logoOBECการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

           ด้วยศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 37 ราย รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (ว1653.pdf)ว1653.pdf[ ]338 kB

logoOBEC

การรับเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษษระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการสอบวัดความสามารถพื้นฐานขอผู้เรียนระดับชาติ (NT) ขอให้ท่านนำนักเรียน เข้ารับเกียรติบัติในการประชุมหัวหน้าส่วนในวันที่ 31 พ.ค.2560 ณ ห้องประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 08.00 น. รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (1652.pdf)1652.pdf[ ]136 kB

logoOBEC

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้านเดือนพฤษภาคม 2560 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.30 น. ตามรายละเอียดที่แนบ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มการเงินฯ 044-670713

Attachments:
Download this file (Report_Detail_001_29052017.pdf)Report_Detail_001_29052017.pdf[ ]170 kB

logoOBEC

เรียนประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอประโคนชัย  สพป.บร.2 ได้มอบหมายให้ศูนย์พัมนาการเียนการสอยภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา PEER Center อ.ประโคนชัย จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นป.6 จึงขอให้ท่านส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจการรมในครั้งนี้ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (1651.pdf)1651.pdf[ ]344 kB