logoOBECการสั่งจองคู่มือ  "แผนชีวิตหมู่บ้าน (Village  Plan)  สันติสุข  ๙  ดี  ฉบับมาตรฐานกลาง'

Attachments:
Download this file (Document (7).pdf)Document (7).pdf[ ]23 kB

logoOBECการนำแผนชีวิตหมู่บ้าน   ตามกรอบธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข  ๙  ดี  จังหวัดบุรีรัมย์  ไปใช้ในสถานศึกษา

Attachments:
Download this file (Document (6).pdf)Document (6).pdf[ ]9 kB

logoOBECการจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

Attachments:
Download this file (Document (1).pdf)Document (1).pdf[ ]45 kB
Download this file (Document (4).pdf)Document (4).pdf[ ]42 kB

logoOBECตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินผ่านธนาคาร

Attachments:
Download this file (Document (5).pdf)Document (5).pdf[ ]45 kB

logoOBECโครงการวันตับอักเสบโลก  ปีที  ๗

Attachments:
Download this file (Document (5).pdf)Document (5).pdf[ ]31 kB