อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๘๓/ว๓๔๓๔ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่องขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ-เนตรนารีและรายงานการลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๙

ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามไฟล์ที่แนบ ให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ-เนตรนารีและรายงานการลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๙ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559

logoOBECเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง สพป. บร.2 ขอให้ท่านแจ้งข้าราชการครูที่มีรายชื่อในสังกัดประชุมรับฟังคำชี้แจงการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่ ตามรายละเอียดดังแนบ 

logoOBECเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ขอให้ท่านเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "สร้างสมดุลแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาบุคลากรแบบองค์รวม ร่วมสร้างแผนปี 2560" โครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (3739-59.pdf)3739-59.pdf[ ]502 kB

logoOBECการจัดทำเข็มกลัดริบบิ้นสีดำเพื่อไว้ทุกข์ถวายความอาลัยต่อ  "พระบาทสมเด็จพระปรมิทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช "

Attachments:
Download this file (Document (1).pdf)Document (1).pdf[ ]19 kB