logoOBEC

สพป.บร.2 กำหนดกิจกรรมบูรณาการอบรม ป.ป.ช. น้อยและจัดค่ายเยาวชนตนดีของแผ่นดินตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต โรงเรียนสุจริต เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้โรงเรียนดำเนินการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมี้

Attachments:
Download this file (3314-20-2016.pdf)3314-20-2016.pdf[ ]509 kB

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      logoOBEC                                                                                                                                      สพป.บร.2 ขอให้โรงเรียนดำเนินการดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

logoOBECสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 แจ้งผลการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (3285-59.pdf)3285-59.pdf[ ]126 kB

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      logoOBEC                                                                                                                                      สพป.บร.2 ขอให้โรงเรียนดำเนินการดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (3315-20-2016.pdf)3315-20-2016.pdf[ ]894 kB

logoOBECขอให้พิจารณาจัดส่งรายชื่อเด็กเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "เด็กกตัญญูตามรอยพ่อของแผ่นดิน"

Attachments:
Download this file (ว3286.pdf)ว3286.pdf[ ]504 kB