logoOBECเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยวิทยา และโรงเรียนบ้านโคกกลอย ขอความอนุเคราะห์บุคลากรของท่านเป็นวิทยากร ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด ดังรายชื่อที่แนบ 

Attachments:
Download this file (ว2800.pdf)ว2800.pdf[ ]362 kB

logoOBECสำรวจข้อมูลเพื่อการวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี

logoOBECการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Attachments:
Download this file (ว2533.pdf)ว2533.pdf[ ]232 kB

logoOBECเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก รายชื่อตามคำสั่งที่แนบ  สพป.บร.2 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ท่านไปนิเทศติดตาม

โรงเรียนขนาดเล็ก ตามวันเวลาและสถานที่ รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (ว2794.pdf)ว2794.pdf[ ]1380 kB

logoOBECขอเชิญประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านกรวด

Attachments:
Download this file (CCF11082559.pdf)CCF11082559.pdf[ ]289 kB