logoOBEC

สพป.บร.2 ขอให้โรงเียนในโครงการประชารัฐในสังกัด โหลดคู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐได้ที่ สำนักพัฒนานวัฒกรรมการจัดการศึกษา รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (3149-06-2016.pdf)3149-06-2016.pdf[ ]845 kB

บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่สั่งซื้อแบบพิมพ์และองค์การค้าคุรุสภาได้จัดส่งแบบพิมพ์มาเรียบร้อยแล้ว

logoOBEC

สพป.บร.2 ขอให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้

1.เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการพร้อมรายงานการวิจัย และจัดนิทรรศการ ในวันที่ 7-8 ก.ย.2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.บร.2

2. ให้ท่านและครูผู้สอน 3 คน ร่วมเป็นวิทยากร 

รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (3142-06-2016.pdf)3142-06-2016.pdf[ ]458 kB

logoOBEC

Attachments:
Download this file (ว3147.pdf)ว3147.pdf[ ]150 kB

logoOBEC

สพป.บร.2 ขอให้โรงเรียนดำเนินการ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

1. เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการพร้อมรายงานการวิจัยและจัดนิทรรศการ ในวันที่ 7-8 ก.ย. 2559 ณ ห้องประชุมสพป.บร.2

2. ให้ท่านและครูผู้สอน 3 คน ร่วมเป็นวิทยากร 

Attachments:
Download this file (3141-06-2016.pdf)3141-06-2016.pdf[ ]483 kB