logoOBEC

Attachments:
Download this file (ว3705.pdf)ว3705.pdf[ ]25 kB

logoOBEC

Attachments:
Download this file (ว3704.pdf)ว3704.pdf[ ]24 kB

 

logoOBEC

สพป.บร.2 ให้โรงเรียนส่งข้อมูลโรงเรียนและข้อมูลนักเรียน ชั้นป.6 และ ม.3 ผ่านเว็บไซด์ สทศ (www.niets.or.th) รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (3695-20-2016.pdf)3695-20-2016.pdf[ ]187 kB

logoOBEC

การประชุมทางไกล การถ่ายทอดสัญญาณการประชุมปฎิบัติการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รายละเอียดดังแนบ

logoOBEC

สพป.บร.2 แจ้งเลื่อนการแข่งขันกิจกรรมรื่นเริงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จากเดิมวันที่ 5-6 พ.ย 2559 เป็น 19-20 พ.ย 2559 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (3689-20-2016.pdf)3689-20-2016.pdf[ ]960 kB