logoOBECเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ ขอให้ท่านแจ้งผู้มีรายชื่อในคำสั่งที่แนบไปปฏิบัติหน้าที่ รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (IMG.pdf)IMG.pdf[ ]267 kB

logoOBEC

สพป.บร.2 ขอให้ท่านแจ้งนักเรียนตามรายชื่อที่แนบ ไปเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติในวันอาทิตย์ที่ 22 ม.ค. 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย รายละเอียดดังแนบ

logoOBEC

การรายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วมในระบบโปรแกรม SET  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ได้ดำเนินการตรวจสอบ

ในระบบ  พบว่าหลายโรงเรียนยังไม่ดำเนินการปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านเพื่อดำเนินการโดยด่วน (ถ้าระบบล็อคให้แจ้ง ศน.ประดิษฐ์  ปักษา โทร 0898454135)

logoOBEC

สพป.บร.2ขอให้ท่านแจ้งครูเข้าร่วมโครงการตามรายชื่อที่ส่งมาด้วย โดยผู้อำนวยการโรงเรียนต้องอนุญาตให้ครูดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม  รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (177-19-2017.pdf)177-19-2017.pdf[ ]687 kB

logoOBEC

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนครูเข้าร่วมอบรม เรื่องการใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (19-19-2017.pdf)19-19-2017.pdf[ ]1211 kB