logoOBEC

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 อนุญาตให้ครูในสังกัดไปราชการ เข้าร่วมการแข่งขัน sport hero แห่งชาติ จ.เชียงใหม่

Attachments:
Download this file (ว1568.pdf)ว1568.pdf[ ]737 kB

logoOBEC

เชิญชวนสภานักเรียนร่วมใจประดิษฐ์ "ดอกดารารัตน์" (ดอกไม้จันทน์) ทำด้วยใจถวายพ่อหลวง

Attachments:
Download this file (ว1561-60.pdf)ว1561-60.pdf[ ]950 kB

logoOBEC

ด้วยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์เขต 2 ได้จัดทำคะแนนข้อสอบมาตราฐานกลางระดับโรงเรียนยเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอให้โรงเรียนได้โหลดเอาข้อมูลที่กลุ่มนิเทศ ในข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

logoOBEC

แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560  งบดำเนินงาน  เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักเรียนโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) ในสังกัด สพฐ ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ จำนวนเงิน 28,600 บาท

Attachments:
Download this file (2016 (1).PDF)2016 (1).PDF[ ]2172 kB

logoOBEC

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

รายชื่อผู้ให้มารับวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น 18

ณ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บร 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ดังรายชื่อแนบ)

Attachments:
Download this file (Picture 116.jpg)Picture 116.jpg[ ]528 kB