logoOBEC

สพป.บร.2 ได้พิจารณาคัดเลือก นางกัญญาณัฐ ยึดประโคน ครูโรงเรียนประโคนชัยวิทยา เข้าประชุมในครั้งนี้ จังขอความร่วมมือให้ท่านแจ้งบุคคลดังกล่าว เข้าประชุมระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จ.ขอนแก่น รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (hpPDFApril-12-2017.pdf)hpPDFApril-12-2017.pdf[ ]456 kB

logoOBEC

โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ สะเต็มศึกษา : ต้นกล้า Smart Trainer Team รุ่นที่ 1 ระหว่าง วันที่ 19-21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดดังแนบ

logoOBECสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ขอให้โรงเรียนเพียงหลวง 2 เข้าร่วมโครงการ PhiangLuang Shine to Share ประจำปี 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

logoOBEC

               การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่เกาะสูง (stand alone)  รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (hpPDFApril-11-2017.pdf)hpPDFApril-11-2017.pdf[ ]1079 kB

logoOBECขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดให้เป็นวิทยากร (เรียน ผอ.รร.วัดบ้านไพบูลย์, รร.บ้านเสม็ด(พลับพลาชัย),รร.บ้านโคกเบง,รร.บ้านป่าชัน,รร.วัดบ้านกันทรารมย์,รร.อนุบาลประโคนชัย,รร.บ้านโคกกะชาย,รร.วัดแจ้งฯ)

Attachments:
Download this file (ว1177.pdf)ว1177.pdf[ ]76 kB