logoOBEC

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง

          ด้วย สพฐ.ได้กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 9-15 มกราคม 2561  ดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (ว3884.pdf)ว3884.pdf[ ]245 kB

logoOBECยกเลิกระเบียนแสดงการเรียน (ปพ.1)

Attachments:
Download this file (ว3890.pdf)ว3890.pdf[ ]534 kB

logoOBEC

การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังแนบ

logoOBECประชาสัมพันธ์ สาระสัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (3892.pdf)3892.pdf[ ]356 kB
Download this file (สัญญาประชาคม.pdf)สัญญาประชาคม.pdf[ ]2886 kB

logoOBEC

การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10001.PDF)Scan10001.PDF[ ]96 kB