logoOBEC

การคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองเก็ม, โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1, โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง, โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี  รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10003.PDF)Scan10003.PDF[ ]358 kB

logoOBEC

สพป บร 2 ให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาห้องสมุดปี 2559 ภายในวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10002.PDF)Scan10002.PDF[ ]167 kB

logoOBEC

เฉลยแบบประเมินการอ่านเขียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้น ม.1-3 รายละเอียดดังแนบ

logoOBECการอบรมโครงการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

 

Attachments:
Download this file (1916 อบรม PLC.pdf)1916 อบรม PLC.pdf[ ]894 kB

logoOBEC

โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ปีการศึกษา 2560  วันที่ 3-14 กรกฏาคม 2560 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10005.PDF)Scan10005.PDF[ ]410 kB