logoOBECการเสนอของบประมาณปี 2560 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลด..บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 58-59..คลิกเลย!!!บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 58-59..คลิกเลย!!!

logoOBEC

ด้วย สพฐ. ได้ดำเนินโครงการยุวทูตความดี รู้คุณแผ่นดินร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี รู้คุณแผ่นดินร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ เน้นจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 กำหนดประชุมบุคลากรโรงเรียนเป้าหมายในระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (938-17-2017.pdf)938-17-2017.pdf[ ]887 kB

logoOBECหลักเกณฑ์การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ รายละเอียดดังแนบ

logoOBEC

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์แจ้งรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย 2559 ของข้าราชการครูบำนาญ ในสังกัด

ตามรายละเอียดที่แนบ

044-670713

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

Attachments:
Download this file (ภาษีบำนาญ2559.pdf)ภาษีบำนาญ2559.pdf[ ]5751 kB

logoOBEC

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง

        ด้วย ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้