logoOBECสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (ว 2283-59.pdf)ว 2283-59.pdf[ ]166 kB

logoOBECสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (ว2281-59.pdf)ว2281-59.pdf[ ]119 kB

logoOBEC

มอบเอกสาร "แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต" โรงเรียนล่ะ ๑ เส่ม

หมายเหตุ เล่มเอกสารใส่ช่องรับส่งเอกสารของโรงเรียนแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

Attachments:
Download this file (ว2277-59.pdf)ว2277-59.pdf[ ]760 kB

logoOBECขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาพร้อมรางวัลในโครงการ "ใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 12"

Attachments:
Download this file (ว2280.pdf)ว2280.pdf[ ]275 kB

logoOBECสพป.บุรีรัรมย์ เขต 2 ขอให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดทุกแห่ง เข้าไปที่เว็บไซต์ www.buriram.excise.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ / บทความแหล่งความรู้ / การกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" โรงเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อตอบลงมติเวียนเกี่ยวกับการทำงานกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) หากมีข้อโต้แย้งไม่เห็นด้วยกับการกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) ดังกล่าว ให้ส่งข้อโต้แย้งกลับให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ทราบ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หากมิได้โต้แย้งภายในวันที่กำหนด จะถือว่าได้รับรองมตินี้

Attachments:
Download this file (ว2279-59.pdf)ว2279-59.pdf[ ]75 kB