logoOBECขอเชิญคณะทำงานที่มีรายชื่อตามคำสั่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อน รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

Attachments:
Download this file (ว1825.pdf)ว1825.pdf[ ]337 kB

logoOBECเชิญคณะกรรมการ กตปน. ประชุมรายละเอียด ดังแนบ

Attachments:
Download this file (1813.pdf)1813.pdf[ ]987 kB

logoOBEC

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ้น พ.ศ.๒๕๕๙

Attachments:
Download this file (ว1861-59.pdf)ว1861-59.pdf[ ]499 kB

logoOBECเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ บ้านแซวประดู่ บ้านบึงเจริญ บ้านหนองขอน บ้านเขาคอก และบ้านมะขามทานตะวัน   สพป. บร. 2 แจ้งให้โรงเรียนนำเสนอแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559  วันที่ 9 มิ.ย. 2559  ณ  โรงเรียนอนุบาลห้วยราช ตามรายละเอียด ดังแนบ

Attachments:
Download this file (1814.pdf)1814.pdf[ ]258 kB