logoOBECประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  ."ชุมชนต้นแบบแห่งความดี "ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Attachments:
Download this file (002.png)002.png[ ]962 kB
Download this file (003.png)003.png[ ]1459 kB
Download this file (004.png)004.png[ ]1294 kB

logoOBEC

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหอกกระสัง

         สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  ขอให้ท่านดำเนินการสั่งย้ายข้าราชการครู ผู้สอบแข่งขันได้ ราย นางปิยสุดา  ยมศรีเคน  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านทัพหลวง  สพป.สระแก้ว เขต 1  รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (Scan2.PDF)Scan2.PDF[ ]142 kB

logoOBEC

สพป.บร.2 แจ้งให้โรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (3175-08-2016.pdf)3175-08-2016.pdf[ ]601 kB

 

logoOBEC

สพป.บร.2 ได้ดำเนินการกิจกรรมย่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น  ในวันที่ 12 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศึกษานิเทศก์ แจ้งครูผู้มีรายชื่อเข้าร่วมประชุม รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (eng_name.png)eng_name.png[ ]78 kB
Download this file (official.png)official.png[ ]62 kB

logoOBEC

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

         ด้วย สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  จะดำเนินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 ตุลาคม 2559  จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการ นับจำนวนพนักงานราชการ และประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้