logoOBECขอเชิญเข้าร่วมอบรม"กิจกรรมศิลปะชี้ทางศิลป์ แด่ครู สู่เยาวชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

Attachments:
Download this file (911.pdf)911.pdf[ ]107 kB

logoOBECขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการกระทำความผิดขายปุ๋ยรถเร่

Attachments:
Download this file (910.pdf)910.pdf[ ]476 kB

ตามที่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2560 วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.  ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ นัั้น 

ในการนี้ ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุมตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ นำเข้าในวันประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

logoOBEC

แจ้งอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านระบบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (ว1041 9 มี.ค.60.PDF)ว1041 9 มี.ค.60.PDF[ ]346 kB

บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่สั่งซื้อแบบพิมพ์จากองค์การค้าคุรุสภา