logoOBEC

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10005.PDF)Scan10005.PDF[ ]94 kB

logoOBEC

ให้บุคลากรเข้าร่วมการตรวจข้อสอบอัตนัย (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย (เพิ่มเติม) รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10004.PDF)Scan10004.PDF[ ]84 kB

logoOBEC

ขอเชิญเครือข่ายครูเข้าร่วมโครงการ

Attachments:
Download this file (ว3871-60.pdf)ว3871-60.pdf[ ]4078 kB

logoOBEC

การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังแนบ

logoOBEC

แจ้งโรงเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาค รายละเอียดดังแนบ

สำหรับการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้โรงเรียนปริ้นท์เกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 หากชื่อ-สกุลไม่ถูกต้อง ติดต่อได้ที่เบอร์ 0628790643 คุณณัฐ หรือ 044671143 

Attachments:
Download this file (Scan10002.PDF)Scan10002.PDF[ ]21 kB
Download this file (Scan1000222.PDF)Scan1000222.PDF[ ]168 kB