logoOBECขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศโรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ

Attachments:
Download this file (197.pdf)197.pdf[ ]5710 kB

logoOBEC

รายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูล การอ่าน การเขียน ครั้งที่ 3 ผ่านระบบ E-MES ยังไม่สมบูรณ์ ระบบขยายเวลากรอก ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10001.PDF)Scan10001.PDF[ ]77 kB

logoOBEC

ขอความร่วมมือแต่งกายในการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์

Attachments:
Download this file (3861.pdf)3861.pdf[ ]603 kB

logoOBECเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 10 แห่ง (รายชื่อดังแนบ)

แจ้งโรงเรียนตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติให้ถูกต้อง โดยให้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น.

 

logoOBEC

การจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

Attachments:
Download this file (3857.pdf)3857.pdf[ ]910 kB