logoOBECประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอหัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์" 

Attachments:
Download this file (ว 1288.pdf)ว 1288.pdf[ ]3360 kB

logoOBEC

สพป.บร.2 ขอให้ท่านแจ้งพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนของท่าน เข้ารับการอบรมตามวันและสถานที่ดังกล่าว โดยรายงานตัววันอบรมเวลา 08.00-08.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพป.บร.2 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (1286-21-2017.pdf)1286-21-2017.pdf[ ]1470 kB

logoOBEC

สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกาษโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2560   รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (1284-21-2017.pdf)1284-21-2017.pdf[ ]3023 kB

logoOBEC

สพป.บร.2 ขอให้ท่านแจ้งบุคคลากรในโรงเรียนของท่านที่เป็นครูแกนนำเป็นเรียนร่วมและวิทยากรดังรายชื่อที่แนบ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องประชุมธรรมรักษา สพป.บร.2

Attachments:
Download this file (1285-21-2017.pdf)1285-21-2017.pdf[ ]1745 kB

logoOBECการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"

Attachments:
Download this file (1279.pdf)1279.pdf[ ]69 kB