logoOBECประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์ และโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

Attachments:
Download this file (1608.pdf)1608.pdf[ ]729 kB

logoOBEC

การรายงานอัตลักษณ์ 29 ประการ ของโรงเรียนวิถีพุทธ เชื่อมโยงกับการปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10001.PDF)Scan10001.PDF[ ]869 kB

logoOBECขอเชิญร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561

Attachments:
Download this file (ว1575.pdf)ว1575.pdf[ ]138 kB

logoOBEC

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดบุรีรัมย์

Attachments:
Download this file (ว1576.pdf)ว1576.pdf[ ]306 kB

logoOBECโครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

Attachments:
Download this file (ว1574.pdf)ว1574.pdf[ ]402 kB