logoOBEC

เรียนผู้อำนวยการโณงเรียน จำนวน 47 แห่ง ตามรายชื่อที่แนบ สพป.บร.2 ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงตามวัน เวลา และสถานที่ที่แนบมาพร้อมนี้

 

logoOBEC

เรียนผู้อำนวยการโณงเรียน จำนวน 47 แห่ง ตามรายชื่อที่แนบ สพป.บร.2 ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงตามวัน เวลา และสถานที่ที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (1718-23-2016.pdf)1718-23-2016.pdf[ ]572 kB

logoOBECเรียน ผอ.รร.ในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

Attachments:
Download this file (ว 1731.pdf)ว 1731.pdf[ ]205 kB

logoOBECเรียน ผอ.รร.(วัดบ้านไพบูลย์,ประโคนชัยวิทยา,บ้านโคกขมิ้นพัฒนา,อนุบาลประโคนชัย,บ้านโคกกะชาย,วัดแจ้งฯ) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดให้เป็นวิทยากร

Attachments:
Download this file (ว1732.pdf)ว1732.pdf[ ]69 kB

logoOBECผลการตรวจวิเคาระห์อาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิทจากสถานที่ผู้ผลิตในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2559 ปี2559

Attachments:
Download this file (ว1735.pdf)ว1735.pdf[ ]354 kB