logoOBECสำรวจข้อมูล 10 มิถุนายน 2560

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

                 ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่มีรายชื่อ(ดังแนบ)  จัดส่งแบบสำรวจข้อมูล 10 มิถุนายน 2560  แบบ 1 และแบบ 2-5  ในรูปแบบกระดาษ   จัดส่งให้กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ด่วน...  ขอบคุณมากค่ะ

Attachments:
Download this file (IMG.pdf)IMG.pdf[ ]150 kB

logoOBEC

การดาวน์โหลดข้อสอบการอ่านการเขียน ป.1-ม.3 ครั้งที่ 1 

ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดข้อสอบ

ขั้นตอนที่ 2 ให้ท่านสร้างโฟล์เดอร์ใหม่ แล้วคัดลอกไฟล์ที่ดาวน์โหลด มาวางในโฟล์เดอร์ใหม่ แล้วคลิกที่โฟล์เดอร์ที่นำมาวาง

logoOBECการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

Attachments:
Download this file (1840.pdf)1840.pdf[ ]163 kB

logoOBEC

สพป บร 2  กำหนดจัดให้มีการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านดอนข่า ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4  รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan1.PDF)Scan1.PDF[ ]96 kB

logoOBECการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

Attachments:
Download this file (1839.pdf)1839.pdf[ ]181 kB