logoOBECสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดที่มีการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560 ส่งผลงานเข้าประกวดตามกำหนดการผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (ว 883-60.pdf)ว 883-60.pdf[ ]108 kB

logoOBEC

เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาให้สถานศึกษาในทุกระดับชั้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในปีการศึกษา ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (ว884-60.pdf)ว884-60.pdf[ ]412 kB

logoOBECการเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในรถและการไปทัศนศึกษา

Attachments:
Download this file (ว870.pdf)ว870.pdf[ ]50 kB

บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่สั่งซื้อแบบพิมพ์และองค์การค้าคุรุสภาได้จัดส่งแบบพิมพ์มาเรียบร้อยแล้ว

logoOBECสพป.บุรีรัมย์ 2 ขอให้โรงเรียนบ้านโคกสูงดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัด รายละเอียดดังเอกสารแนบ