logoOBEC

การประชุมคณะกรรมการ การขับเคลื่อนนโยลายและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan1.PDF)Scan1.PDF[ ]563 kB

logoOBECเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2561  สำหรับค่าใช้จ่ายในการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  รายละเอียดดังแนบ

logoOBEC

 

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ทุกแห่ง

Attachments:
Download this file (ว 1545.pdf)ว 1545.pdf[ ]114 kB

logoOBECการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอบ้านกรวด

Attachments:
Download this file (1553.pdf)1553.pdf[ ]528 kB

logoOBECเรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา(ด้วยระบบ PLC)

Attachments:
Download this file (ว1543 Plc.pdf)ว1543 Plc.pdf[ ]418 kB