logoOBEC

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

        สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  ขอแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี 2560 มาดำรงตำแหน่งสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  ไปแสดงวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ ในวันที่เสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุมรวมใจเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (ว3205.pdf)ว3205.pdf[ ]298 kB

logoOBEC

การส่งแผนพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม และรายงานการดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan1.PDF)Scan1.PDF[ ]64 kB

logoOBECการประเมินข้าราชการครูที่ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง

logoOBECขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

Attachments:
Download this file (3187.pdf)3187.pdf[ ]1623 kB

logoOBECขอให้โรงเรียนตามบัญชีรายชื่อรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รอบไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ e-MES ที่ http://eme3.obec.go.th ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ