logoOBECโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560

Attachments:
Download this file (ว1875.pdf)ว1875.pdf[ ]106 kB

logoOBEC

เรียน นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ทุกอำเภอ ประธานสมาคมผู้บริหารสตรี ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพฯ 20 กลุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสฯ และประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก

สพป บร 2 กำหนดประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เวลา 08.30น รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10002.PDF)Scan10002.PDF[ ]123 kB

logoOBEC

รายชื่อนักเรียนที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 รายละเอียดดังแนบ

logoOBEC

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  (ดังแนบ)

Attachments:
Download this file (ว 1867.pdf)ว 1867.pdf[ ]732 kB

logoOBEC

สพฐ มีการประเมินผลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยให้โรงเรียนประเมินตนเอง ทางเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ ระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน 2560 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan1.PDF)Scan1.PDF[ ]648 kB