logoOBEC

เชิญร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านนำ้ใจ "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."บ้านเลขที่ ๒๙ ประจำปี ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (ว2585-60.pdf)ว2585-60.pdf[ ]651 kB

logoOBEC

เชิญร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านนำ้ใจ "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."บ้านเลขที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (ว2586-60.pdf)ว2586-60.pdf[ ]554 kB

logoOBEC

แจ้งงานแก้ไขค่าการศึกษาบุตร  ส.ค.60

logoOBEC

การโอนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกาารจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (30%)

logoOBEC

แจ้งงานแก้ไขค่ารักษาพยาบาล ส.ค.60