logoOBEC

แจ้งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนวิชา "พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์" รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan1.PDF)Scan1.PDF[ ]849 kB

logoOBEC

Attachments:
Download this file (ว858.PDF)ว858.PDF[ ]1293 kB

logoOBEC

สำรวจข้อมูลภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดง (ดนตรีและศิลปะการแสดง)

Attachments:
Download this file (ว851.pdf)ว851.pdf[ ]820 kB

logoOBECสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ (โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5/โรงเรียนบ้านโคกสูง/โรงเรียนเพียงหลวง 2) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

logoOBECตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ออกอากาศทุกวันพุธ ผ่านระบบ VDO Conference นั้น สพฐ.ทางสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์ ให้โรงเรียนในสังกัด ร่วมจัดทำและส่งคลิป VDO ความยาว 3-5 นาที โดยมีเนื้อหา ดังเอกสารแนบ

 

Attachments:
Download this file (ว853.pdf)ว853.pdf[ ]1763 kB