logoOBEC

สพป บร 2  ดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ณ สพป บร 2  จึงแจ้งรายละเอียดดังแนบ 

Attachments:
Download this file (Scan10001.PDF)Scan10001.PDF[ ]79 kB

logoOBEC

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร(เดือนมิถุนายน 2560)

logoOBEC

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 โดยส่งใบสมัครไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังใหม่)  ชั้น 2  ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 (ภายใน 30 มิถุนายน 2560) เพิ่มเติมที่ http://www.nacc.go.th รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (1234.jpg)1234.jpg[ ]151 kB
Download this file (Scan10001.PDF)Scan10001.PDF[ ]125 kB

logoOBEC

สพป บร 2 ขอประชาสัมพันธ์กรอบโครงสร้างข้อสอบของการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2560  โดยสามารถดาวน์โหลดกรอบโครงสร้างข้อสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) รายละเอียดดังแนบ 

Attachments:
Download this file (Scan10002.PDF)Scan10002.PDF[ ]66 kB

logoOBEC

สพป บร 2 ได้จัดประชุมปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 สำหรับครูวิชาการโรงเรียน ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10002.PDF)Scan10002.PDF[ ]200 kB