logoOBEC

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามสถานศึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

Attachments:
Download this file (ว858-60.pdf)ว858-60.pdf[ ]805 kB

logoOBECซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)

logoOBEC

แจ้งอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาไทย"การแสดงความเคารพ"เขตละ 10,000 บาท รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

Attachments:
Download this file (ว926 3 มี.ค.60.PDF)ว926 3 มี.ค.60.PDF[ ]332 kB

logoOBECขอเชิญประชุม

Attachments:
Download this file (ว840.pdf)ว840.pdf[ ]30 kB

logoOBEC

แจ้งอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม จำนวนเงิน 765,000 บาท รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

Attachments:
Download this file (ว925 3 มี.ค.60.PDF)ว925 3 มี.ค.60.PDF[ ]449 kB