logoOBEC

การกรอกข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10003.PDF)Scan10003.PDF[ ]733 kB
Download this file (Scan10004.PDF)Scan10004.PDF[ ]470 kB
Download this file (Scan10005.PDF)Scan10005.PDF[ ]368 kB
Download this file (Scan10006.PDF)Scan10006.PDF[ ]177 kB

logoOBEC

การประเมินตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 รอบ 12 เดือน ตัวชี้วัดที่ 3 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10002.PDF)Scan10002.PDF[ ]403 kB

logoOBEC

การจัดกิจกรรมนิทรรศการงานเสวนาวิชาการเปิดจักรวาลการเรียนรู้ บุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคนสร้างปัญญา ระดับจังหวัด รายละเอียดดังแนบ

logoOBEC

กิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10001.PDF)Scan10001.PDF[ ]86 kB

logoOBECเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคงและโรงเรียนบ้านโคกเห็ด

                แจ้งให้สพป.บร.2 ขอแสดงความยินดีและแจ้งให้โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ไปรับป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและให้โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง โรงเรียนบ้านโคกเห็ดไปรับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ในวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม แต่งกายชุดข้าราชการสีกากีแขนยาว รายละเอียดดังแนบ