logoOBEC

แจ้งเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มอันเกิดจากฝนตก

Attachments:
Download this file (ว1641-60.pdf)ว1641-60.pdf[ ]1523 kB

logoOBECสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดร่วมบริจาคเงินเพื่อทูลเกล้าถวายฯ สมทบกองทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE โดยส่งแบบตอบรับการร่วมบริจาคพร้อมเงินบริจาค ไปที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (ว1640-60.pdf)ว1640-60.pdf[ ]89 kB

logoOBECเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญท่านและประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

เข้าร่วมประชุมสัมมนา ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560  ขอความกรุณาส่งใบตอบรับ  และเข้าร่วมประชุม ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (ว1540.pdf)ว1540.pdf[ ]68 kB

logoOBECขอความร่วมมือในการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา

Attachments:
Download this file (1435.pdf)1435.pdf[ ]72 kB

logoOBECประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"

Attachments:
Download this file (ว1613.pdf)ว1613.pdf[ ]994 kB