logoOBEC

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ทุกแห่ง

Attachments:
Download this file (ว 2412.pdf)ว 2412.pdf[ ]842 kB

logoOBEC

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ทุกแห่ง

Attachments:
Download this file (ว 2411.pdf)ว 2411.pdf[ ]751 kB

logoOBEC

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง

         ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

logoOBEC

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ทุกแห่ง

Attachments:
Download this file (ว 2410.pdf)ว 2410.pdf[ ]1125 kB

logoOBEC

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้านเดือนกรกฏาคม 2560 โอนเงินเวลา16.30 น. วันที่ 25 กรกฏาคม 2560 ตามรายละเอียดที่แนบ

สอบถามเพิ่มเติม

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

044-670713

Attachments:
Download this file (Report_Detail_001_25072017.pdf)Report_Detail_001_25072017.pdf[ ]173 kB