logoOBEC

Attachments:
Download this file (ว3629.PDF)ว3629.PDF[ ]2400 kB

logoOBEC

เรียน   ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง

         ด้วย สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  มีตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 21 อัตรา  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 11 อัตรา  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (ว3617.pdf)ว3617.pdf[ ]250 kB

logoOBEC

การประชุมคณะกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับแก้ไข) รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10003.PDF)Scan10003.PDF[ ]2448 kB

logoOBEC

แจ้งโรงเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10005.PDF)Scan10005.PDF[ ]1475 kB

logoOBECแจ้งให้ทราบว่า รายละเอียดชื่อรายการโทรทัศน์สีแอลอีดี LED TV มีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง จึงขอโรงเรียนแก้ไขรายละเอียดชื่อรายการดังกล่าวให้ถูกต้อง รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย