logoOBECการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2561

    สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  ขอแจ้งข้อมูลผู้ขอย้ายประจำปี 2561  เพื่อขอความเห็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อประกอบการพิจารณาย้าย ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

Attachments:
Download this file (ว700.pdf)ว700.pdf[ ]983 kB

logoOBECเรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.บร.2

Attachments:
Download this file (ว704.PDF)ว704.PDF[ ]10771 kB

logoOBEC

โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอายและไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561 (ระดับปฐมวัย) รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10003.PDF)Scan10003.PDF[ ]672 kB

logoOBECเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (ว703.PDF)ว703.PDF[ ]332 kB

logoOBEC

โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอายและไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561 (ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส) รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (Scan10002.PDF)Scan10002.PDF[ ]663 kB