พิมพ์
หมวด: แจ้งหนังสือราชการ สพป.บร.2
ฮิต: 1266

logoOBEC

การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ  ดังเอกสารแนบ