logoOBEC

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์แจ้งรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย 2559 ของข้าราชการครูบำนาญ ในสังกัด

ตามรายละเอียดที่แนบ

044-670713

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

Attachments:
Download this file (ภาษีบำนาญ2559.pdf)ภาษีบำนาญ2559.pdf[ ]5751 kB