logoOBEC

ด้วย สพฐ. ได้ดำเนินโครงการยุวทูตความดี รู้คุณแผ่นดินร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี รู้คุณแผ่นดินร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ เน้นจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 กำหนดประชุมบุคลากรโรงเรียนเป้าหมายในระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (938-17-2017.pdf)938-17-2017.pdf[ ]887 kB