logoOBEC

เรียน   ข้าราชการครูที่เกี่ยวข้อง

         ขอให้ข้าราชการครูที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับการสอบ ในการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ไปร่วมประชุมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน ในวันที่ 21 เมษายน 2560  เวลา 08.30 น.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  ดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้