logoOBEC

สพป.บร.2 ขอให้ท่านแจ้งพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนของท่าน เข้ารับการอบรมตามวันและสถานที่ดังกล่าว โดยรายงานตัววันอบรมเวลา 08.00-08.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพป.บร.2 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (1286-21-2017.pdf)1286-21-2017.pdf[ ]1470 kB