logoOBEC

โครงการขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ในระบบ Online และ Offline 

สพป.บร 2 แจ้งบุคลากรของโรงเรียนที่มีความรู้ และความสามารถด้าน ICT เข้าประชุมโรงเรียนละ 1 คน ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป บร 2 รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (File.PDF)File.PDF[ ]6950 kB