logoOBECเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอให้โรงเรียนดำเนินการรายงานข้อมูลการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน เพื่อการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ ทางเว็บไซต์ http://210.1.20.53 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (ว96.pdf)ว96.pdf[ ]377 kB