แจ้งโรงเรียนที่มีลูกจ้างเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558

1. โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง

2. โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

3. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3

4. โรงเรียนโคกมะขาม

5. โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ

6. โรงเรียนบ้านมะมัง

7. โรงเรียนวัดบ้านใหม่

ให้จัดทำประกาศเกษียณ ตามแบบที่สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 แนบมาพร้อมนี้

แล้วจัดส่งมายังกลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 4 ชุด ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559

Attachments:
Download this file (CCF11082559_0000.pdf)CCF11082559_0000.pdf[ ]2150 kB