logoOBECด้วยโรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) ได้รับงบจัดสรรก่อสร้างอาคารเรียน งบประมาณปี 2561

แบบอาคารเรียน สปช.105/25 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้องชั้นบน 4 ห้อง) 

Attachments:
Download this file (187.pdf)187.pdf[ ]974 kB

logoOBECด้วยโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ได้รับงบประมาณปี 2561 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 นั้น

Attachments:
Download this file (238.pdf)238.pdf[ ]922 kB

logoOBECตามที่โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สปช.บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

Attachments:
Download this file (736.pdf)736.pdf[ ]1042 kB

logoOBECตามโรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฎร์อนุสรณ์) ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยให้ดำเนินการจัดจ้างเพื่อทำสัญญาก่อหนี้ผูกพัน และกำหนดแผนการดำเนินการนั้น

Attachments:
Download this file (210.pdf)210.pdf[ ]998 kB

logoOBECตามที่โรงเรียนบ้านหนองขอน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 รายการก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26

ขนาด3 ห้องเรียน บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 นั้น

 

Attachments:
Download this file (145.pdf)145.pdf[ ]923 kB