logoOBECตามที่โรงเรียนบ้านหนองขอน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 รายการก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26

ขนาด3 ห้องเรียน บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 นั้น

 

Attachments:
Download this file (145.pdf)145.pdf[ ]923 kB

logoOBEC

ประกาดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)พร้อมระบบปฎิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Attachments:
Download this file (Scan1.PDF)Scan1.PDF[ ]822 kB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559

Attachments:
Download this file (Scan1.PDF)Scan1.PDF[ ]154 kB

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ สำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

Attachments:
Download this file (file.rar)file.rar[ ]5832 kB