สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

Attachments:
Download this file (สขร เมษายน 59.docx)สขร เมษายน 59.docx[ ]268 kB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

Attachments:
Download this file (สขร มีนาคม 59.docx)สขร มีนาคม 59.docx[ ]292 kB

logoOBEC

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนฯ และระบบปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)