1

รร.ชุมชนบ้านโนนเจริญได้รับรางวัลระดับชาติรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลขวัญใจมหาชน โครงการประกวดผลงานด้าน ICT ประเภทหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 จัดโดย สพฐ.

ได้แก่

1.ด.ญ. ปฐมพร ชูจิตย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ก โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ

IMG 3727

2. ด.ญ. สุธิดา บวชขุนทด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ก โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ

IMG 3726

ฝึกสอนโดย นางสาวศุภาวิตา จรรยา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ก โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ

66