คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล เรื่องการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Attachments:
Download this file (ทำบัตร2560.pdf)ทำบัตร2560.pdf[ ]127 kB

เอกสารประกอบการจัดทำข้อมูลผู้ขาย

คู่มือ e-Bidding กรณี ต่อรองราคา

คู่มือ e-Market กรณี RFQ 

แนวทางขออนุญาตรื้อถอนอาคารฯ