บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 2561

เอกสารขออนุมัติใช้เงิน / ขออนุมัติยืมเงินราชการ /ขออนุมัติเดินทางไปราชการ/บันทึกเบิกเงิน/บันทึกล้างหนี้ โครงการพัฒนาครูฯ ประจำปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบการจัดทำข้อมูลผู้ขาย

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล เรื่องการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Attachments:
Download this file (ทำบัตร2560.pdf)ทำบัตร2560.pdf[ ]127 kB

คู่มือ e-Market กรณี RFQ